Participare proiect INSPIRE

Finantator:POS Mediu
Date:mar 01, 2014

ARR a contactat 50 experți și va coordona echipele formate din aceștia pentru analizarea limitelor unor arii protejate, în cadrul proiectului „Realizarea de seturi de date spaţiale în conformitate cu specificaţiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora”, al cărui beneficiar este Direcţia Biodiversitate din Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

ARR este responsabila sa furnizeze datele necesare pentru 282 dintre ariile protejate ale Romaniei.