Plan de management Grădiştea-Căldăruşani-Dridu

Date:feb 01, 2012

Elaborarea Planului de management pentru Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ca subcontractor al SOR, pentru proiectul „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare privind Situl Natura 2000 Grădiştea-Căldăruşani-Dridu ROSPA0044”, implementat de Asociaţia Experţilor de Mediu, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi Asociaţia pentru Protecţia Habitatelor Naturale si co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.